Nová elektro přípojka.

13.01.2012 09:53

Konečně se nám podařilo zprovoznit novou elektro přípojku. Dosavadní zásobování areálu elektrickou energií bylo ze staré trafostanice. Novou přípojkou by mělo být odstraněno kolísání napětí uvnitř areálu.

—————

Zpět